Hotline : 0981656516

Địa chỉ : Lô D2 - KCN Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

– Theo Cục Chăn nuôi, năm 2018, sản lượng thịt các loại trên 5,3 triệu tấn (trong đó thịt lợn đạt trên 3,8 triệu tấn).

Sản lượng gia cầm đạt trên 1,2 triệu tấn tương đương 220.000-230.000 tỷ đồng. Riêng giá trị ngành hàng thịt lợn đã ngang bằng với ngành lúa gạo.

Ngành chăn nuôi cũng sản xuất trên 11,5 tỷ quả trứng (tương đương với 23.000 tỷ đồng); trên 960.000 tấn sữa tươi nguyên liệu (tương đương tới 12.000 tỷ đồng).

Doanh số ngành thức ăn chăn nuôi công nghiệp hàng năm đạt gần 20 triệu tấn (tương đương với trên 200.000 tỷ đồng.

Theo Cục Chăn nuôi, năm 2020, tổng đàn lợn đạt 26,17 triệu con (tăng khoảng 5%); tổng số bò 5,87 triệu con (tăng 4,2%); tổng số gia cầm khoảng 496 triệu con (tăng 6,2%); tổng số trâu đạt 2,41 triệu con (giảm 2,6%) với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thịt lợn hơi đạt khoảng 3,46 triệu tấn, tăng 3,9% so với năm 2019.Sản lượng thịt gia cầm hơi các loại đạt trên 1,42 triệu tấn, tăng khoảng 9,2%, sản lượng trứng đạt 14,5 tỷ quả, tăng khoảng 9,5% so với năm 2019. Sản lượng thịt bò hơi đạt khoảng 372,5 ngàn tấn, tăng khoảng 4,8%, so với năm 2019. Gía trị sản xuất chăn nuôi ước cả năm 2020 tăng khoảng 5,5% so với năm 2019. Ước tính tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi năm 2020 đạt 20 triệu tấn, tăng 5,6 % so với năm 2019.